Vind
Vind Menu


NIEUWS 


  • reprobel

   Begin dit jaar heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan, die gevolgen kan hebben voor de verdeling van Thuiskopie-gelden tussen uitgevers en auteurs (HP-Reprobel). Stichting de Thuiskopie heeft Stemra verzocht om aan te geven hoe Stemra om zal gaan met deze situatie en heeft Stemra verzocht voorlopig geen gelden meer uit te keren aan uitgevers.

   Lees verder

  • Op 23 mei jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden in Utrecht. Onder matige belangstelling is het jaarverslag besproken en zijn de jaarrekening en begroting voor het komende jaar goedgekeurd. De jaarrekening is opvraagbaar bij het secretariaat. Ook is er een nagenoeg voltallig nieuw bestuur gekozen. Erik Janssen, Eveline van Kampen, Garmt …

   Lees verder

  • ALV 2016

   De jaarvergadering van de VMN zal plaats vinden op maandag 23 mei 2016 in Utrecht. Gelieve u voor de ALV aan te melden door uiterlijk 19 mei een email te sturen naar het secretariaat.

   Lees verder

  • ABOUT_WIM-VAN-LIMPT1

   Op 12 mei 2016 heeft het bestuur van Buma/Stemra haar leden en aangeslotenen geïnformeerd over het besluit om Wim van Limpt voor te dragen voor de functie van directievoorzitter aan de Algemene Ledenvergadering op 15 juni 2016.

   Lees verder

  • bombarie

   Podium voor amateurkunst ZIMIHC en Jaarbeurs lanceren samen het eerste makersfestival van Nederland. Tijdens het gloednieuwe Festival Bombarie, dat plaatsvindt van donderdag 23 tot en met zondag 26 juni 2016 staat de passie voor muziek en dans centraal.

   Lees verder

  • midi

   Het auteursrecht is niet altijd even goed toegerust op moderne verschijningsvormen van compositie en geluid. Bij de totstandkoming van de Wet op de naburige rechten was het midi protocol (Musical Instrument Digital Interface) nog niet courant en bij de totstandkoming van de Auteurswet was midi nog niet uitgevonden.

   Lees verder


AGENDA MELD MISBRUIK 


 • meld_muziekmisbruik2

  Meld illegaal muziekmisbruik

  Het openbaar maken (aanbieden) van auteursrechtelijk beschermde muziek, films, games en boeken is voorbehouden aan de rechthebbenden. Op het internet wordt echter veelvuldig materiaal aangeboden waarvoor geen toestemming is gevraagd aan deze rechthebbenden. De VMN wil graag de klachten inventariseren en, waar mogelijk, bundelen, zodat een plan van aanpak kan worden ontwikkeld.

   


OVER VMN  • word-VMN-lid

  Word VMN-lid

  Het lidmaatschap van de VMN is voorbehouden aan (blad)muziekuitgevers en –handelaren.  Hoe groot uw catalogus is, maakt niet uit. Ook als u net begonnen bent, heeft u ongetwijfeld behoefte aan professionele ondersteuning, kennis en ervaring op dit specifieke vakgebied, met name wanneer het gaat om auteursrechtkwesties. De VMN kan u hierin adviseren.