Vind
Vind Menu


NIEUWS 


  • auteursrecht europa

   De Europese Commissie pleit voor een modernisering van het auteursrecht waarin de investeringen en inspanningen van de muziekuitgever hun aandeel in de opbrengsten van muziek rechtvaardigen.

   Lees verder

  • pdf teken

   In het Belastingplan 2018 heeft het kabinet voor digitale boeken, kranten en tijdschriften ‘in potlood’ een btw-verlaging van 21 procent naar 6 procent opgenomen.

   Lees verder

  • logo-mc-2016

   Van 26 t/m 29 oktober staat de VMN voor het 11e opeenvolgende jaar op Music China in Shanghai. De beurs in Shanghai is inmiddels uitgegroeid tot de meest toonaangevende muziekbeurs in Azië.

   Lees verder

  • important

   Graag maken wij u er op attent dat op dinsdag 11 oktober van 16:00 tot 18:00 uur een hearing zal plaatsvinden ten kantore van Buma/Stemra. Deze hearing gaat over het voornemen de compensatie ernstig (ook wel bekend als toeslag ernstig) af te schaffen voor een groot deel van de actueel bestaande ernstige categorieën, waaronder de HaFaBra-drumband en Koren.

   Lees verder

  • Begin dit jaar heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan, die gevolgen kan hebben  voor de verdeling van Thuiskopie-gelden tussen uitgevers en auteurs (HP-Reprobel). Stichting de Thuiskopie heeft naar aanleiding van die uitspraak geconstateerd dat er redenen zijn om aan te nemen dat Thuiskopie-gelden …

   Lees verder

  • ALV 2016

   De jaarvergadering van de VMN zal plaats vinden op maandag 23 mei 2016 in Utrecht. Gelieve u voor de ALV aan te melden door uiterlijk 19 mei een email te sturen naar het secretariaat.

   Lees verder


AGENDA MELD MISBRUIK 


 • meld_muziekmisbruik2

  Meld illegaal muziekmisbruik

  Het openbaar maken (aanbieden) van auteursrechtelijk beschermde muziek, films, games en boeken is voorbehouden aan de rechthebbenden. Op het internet wordt echter veelvuldig materiaal aangeboden waarvoor geen toestemming is gevraagd aan deze rechthebbenden. De VMN wil graag de klachten inventariseren en, waar mogelijk, bundelen, zodat een plan van aanpak kan worden ontwikkeld.

   


OVER VMN  • word-VMN-lid

  Word VMN-lid

  Het lidmaatschap van de VMN is voorbehouden aan (blad)muziekuitgevers en –handelaren.  Hoe groot uw catalogus is, maakt niet uit. Ook als u net begonnen bent, heeft u ongetwijfeld behoefte aan professionele ondersteuning, kennis en ervaring op dit specifieke vakgebied, met name wanneer het gaat om auteursrechtkwesties. De VMN kan u hierin adviseren.