Vind
Vind Menu


VERHUUR EN VERKOOP


 • Waarom wordt bladmuziek verhuurd? Wat doet een muziekuitgever precies voor componisten en tekstschrijvers? Welke specialistische kennis heeft een muziekuitgever in huis voor bladmuziekverkoop?

  Bekijk de video’s over verhuur en verkoop.

 • Verhuur

 • In deze video wordt uitgelegd waarom bladmuziek wordt verhuurd, hoe verhuur werkt en wat grootrecht is. Met dank aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Rockstone Creatives en iedereen die je hoort en ziet in de video.

 • Verkoop

 • In deze video wordt uitgelegd welke specialistische kennis een muziekuitgever in huis heeft om jouw muziek goed te kunnen uitgeven, distribueren en verkopen. Met dank aan Rockstone Creatives en Hildo Flierman.

 • FEMU

  Bekijk ook de video op de website van de Federatie Muziek Auteurs- en Uitgevers (FEMU)

 • NMUV

  Bekijk ook de video’s op de YouTubepagina van de nederlandse muziek uitgevers vereniging  (NMUV)


NIEUWS 


  • Op 4 juni jl. was de Jaarvergadering van ICMP (International Confederation of Music Publishers) en VMN en NMUV waren daarbij als lid aanwezig. Diverse verenigingszaken zijn behandeld zoals goedkeuriong notulen 2018, goedkeuring jaarrekening 2018 en begroting 2019. Financieel is ICMP gezond. Er waren geen bijzonderheden in …

   Lees verder

  • De nieuwe Europese Richtlijn Auteursrecht/Naburig recht voor de Single Digital Market is een feit geworden. Het veelbesproken artikel 13 Value Gap is inmiddels vernummerd naar artikel 17. De Nederlandse tekst leest u hier: Richtlijntekst auteursrecht in digitale markt

  • Geachte leden, Velen van u zullen reeds het trieste nieuws vernomen hebben over het overlijden van Arjen Witte. Arjen was een founding father van de NMUV en heeft veel betekend voor de muziekuitgeverij. Zijn werk en persoonlijkheid worden besproken in een recent geplaatst artikel in Entertainment …

   Lees verder

  • ICMP STRIKES BACK Dat You Tube en Google een broertje dood hadden aan de hele value gap discussie en in het bijzonder aan de concepttekst van artikel 13 van het nieuwe copyright proposal wisten we al lang. Maar de recente lobby die Google gestart is in …

   Lees verder

  • Op 18 september jl. hebben de besturen van NMUV en VMN kennis genomen van het door het CvTA gelaste onafhankelijk onderzoek naar het reilen en zeilen binnen Buma/Stemra, een en ander n.a.v. de ontstane situatie met de juridisch en financieel directeur. Er wordt in het rapport …

   Lees verder

  • Vanochtend is het rapport van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) gepubliceerd met betrekking tot Buma/Stemra. Naar aanleiding van dit rapport heeft bestuurder Wim van Limpt aangekondigd op te stappen. Een andere belangrijke aanbeveling is de uitbreiding van de Raad van Toezicht met een derde, onafhankelijk …

   Lees verder


MELD MISBRUIK 


 • meld_muziekmisbruik2

  Meld illegaal muziekmisbruik

  Het openbaar maken (aanbieden) van auteursrechtelijk beschermde muziek, films, games en boeken is voorbehouden aan de rechthebbenden. Op het internet wordt echter veelvuldig materiaal aangeboden waarvoor geen toestemming is gevraagd aan deze rechthebbenden. De VMN wil graag de klachten inventariseren en, waar mogelijk, bundelen, zodat een plan van aanpak kan worden ontwikkeld.

   


OVER VMN  • word-VMN-lid

  Word VMN-lid

  Het lidmaatschap van de VMN is voorbehouden aan (blad)muziekuitgevers en –handelaren.  Hoe groot uw catalogus is, maakt niet uit. Ook als u net begonnen bent, heeft u ongetwijfeld behoefte aan professionele ondersteuning, kennis en ervaring op dit specifieke vakgebied, met name wanneer het gaat om auteursrechtkwesties. De VMN kan u hierin adviseren.