Vind
Vind Menu

Vragen en antwoorden uitgevers

Wat is auteursrecht?
Kijk hier voor alle informatie omtrent het auteursrecht.

Wat is het verschil tussen een muziekuitgever en een platenmaatschappij?
De muziekuitgever heeft een overeenkomst met de makers van een compositie (de componist en tekstdichter of de muziekauteurs). Hiermee vertegenwoordigt de muziekuitgever de compositie van de muziekauteurs. Samen met de muziekauteurs heeft de muziekuitgever het auteursrecht op het werk. De muziekuitgever promoot en exploiteert het werk voor de muziekauteurs.
De platenmaatschappij heeft een overeenkomst met uitvoerende muziekartiesten, zoals zangers en bands. De platenmaatschappij produceert de opnamen van deze artiesten en promoot en exploiteert deze opnamen. Bijvoorbeeld op CD of als download.
Voor het gebruik van de auteursrechten van de muziekuitgever en zijn muziekauteurs betaalt de platenmaatschappij een overeengekomen vergoeding.

Wat staat er in een uitgavecontract?
Als maker van een muziekwerk kun je je auteursrecht gedeeltelijk overdragen aan een muziekuitgever. Dit wordt vastgelegd in een auteursrechtoverdracht. Veel uitgavecontracten zijn een auteursrechtoverdracht. Hiermee verkrijgt de muziekuitgever, samen met jou de zeggenschap over het gebruik van je werk. Is er in het uitgavecontract sprake van een licentie in plaats van een auteursrechtoverdracht, dan is het belang en de zeggenschap van de muziekuitgever kleiner. Er kunnen dan bijvoorbeeld beperkingen gelden ten aanzien van de termijn of het gebied waarop het uitgavecontract betrekking heeft. In een uitgavecontract staat de titel van het muziekwerk, de rechten die worden overgedragen of verleend en de afspraken over de exploitatie, vergoeding, gebied en tijdsduur.

Hoe worden de inkomsten verdeeld tussen componist, tekstdichter en de muziekuitgever?
Voor inkomsten die door Buma geïncasseerd zijn is de verdeling 1/3 voor de componist, 1/3 voor de tekstdichter en 1/3 voor de muziekuitgever. Dezelfde verdeling geldt voor de inkomsten van Stemra, behalve bij composities zonder tekst. Dan is de verdeling ½ voor de componist en ½ voor de muziekuitgever.

Wat is een sub-uitgever?
De sub-uitgever is een uitgever die geen directe overeenkomst heeft met een auteur, maar met een andere muziekuitgever. Die andere muziekuitgever heet dan de originele uitgever. De sub-uitgever vertegenwoordigt de originele uitgever en zijn titels in een bepaald land. In Nederland worden vrijwel alle buitenlandse muziekwerken door Nederlandse sub-uitgevers vertegenwoordigd. Veel Nederlandse muziekwerken worden internationaal door buitenlandse sub-uitgevers vertegenwoordigd.

Hoe richt ik een (blad)muziekuitgeverij op?
Informeer je goed over de vele facetten van het muziekuitgeversvak. Een goede start is de cursus Muziekuitgever van de Johann A. Alsbach Stichting. Bedenk een goede naam voor je muziekuitgeverij. Buma Stemra kan je vertellen of deze naam nog niet in gebruik is. Registreer je als muziekuitgever bij de Kamer van Koophandel. Met deze inschrijving kun je je als muziekuitgever bij Buma Stemra aanmelden. Sluit een uitgavecontract met een muziekauteur en registreer de muziekwerken uit dat contract namens jouw muziekuitgeverij bij Buma Stemra. Wordt lid van de VMN en/of  NMUV en krijg voorlichting op juridisch-, fiscaal- en economisch gebied in het muziekvak.

Wat doet Buma Stemra?
Buma Stemra is het Nederlandse auteursrechtenbureau dat de rechten op muziekwerken licenseert. Licenseren betekent in dit geval onder voorwaarden toestemming geven voor het gebruik van muziekwerken. Buma Stemra incasseert vervolgens de vergoedingen en distribueert deze dan aan de muziekauteurs en muziekuitgevers die lid zijn van Buma Stemra. Via haar zusterorganisaties in het buitenland incasseert Buma Stemra de vergoedingen voor haar leden wereldwijd. Een organisatie als Buma Stemra noemt men een auteursrechtenbureau of copyright society.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn muziek illegaal wordt gebruikt?
Indien je als muziekauteur of uitgever vermoedt dat er sprake is van illegaal gebruik van je muziek, kun je dit melden via de button op onze website. De VMN streeft ernaar illegale verspreiding van muziek terug te dringen. Zij werkt hiertoe samen met verschillende internationale organisaties. Melding is de eerste stap om onderzoek te kunnen doen.

Wat is synchronisatierecht?
Synchronisatierecht is het recht om muziek samen te voegen met beeld materiaal, zoals films, bedrijfsproducties en TV commercials. Meestal kan Stemra dit recht verlenen. Vaak dienen de muziekauteurs en muziekuitgevers vooraf om toestemming gevraagd te worden. Zij bepalen dan de voorwaarden en de vergoeding voor het gebruik. Stemra of de muziekuitgever stuurt vervolgens een factuur aan de muziekgebruiker voor het gebruik van het synchronisatie recht.

Wat moet ik doen als ik bladmuziek wil drukken?
Wanneer je bladmuziek wilt drukken of kopiëren van een auteursrechtelijk beschermd werk, dan dien je hiervoor toestemming te vragen aan de muziekuitgever van die titel. Indien toestemming wordt verleend, zal hiervoor meestal een royalty aan de muziekuitgever betaald dienen te worden. De muziekuitgever deelt deze opbrengsten met de muziekauteurs. Om er achter te komen wie de rechthebbenden zijn van een bepaald werk kun je de titelcatalogus van Buma/Stemra raadplegen.