Vind
Vind Menu

Ad Heskes algemeen directeur NMUV en VMN

De VMN heeft onlangs in samenwerking met de NMUV besloten een professionaliseringsslag in haar organisatie te maken en een Algemeen Directeur benoemt voor beide verenigingen. Voorheen werden de directietaken door de voorzitters en het bestuur afgehandeld.

“De (auteursrechtelijke) wereld is constant in beweging. Met de aanstelling van Ad Heskes als directeur zijn we in staat de belangen van de muziekuitgevers in Nederland optimaal te behartigen” (Niels Walboomers, Voorzitter NMUV en Algemeen Directeur van Sony/ATV Music Publishing Benelux).

”Het is de hoogste tijd dat ook de muziekuitgevers en de auteurs het volle pond betaald krijgen voor hun rechten. Met name de vergoeding voor het reprografisch recht blijft al jaren achter bij wat het zou moeten zijn. Ad Heskes brengt op dat terrein de nodige ervaring mee”(Davo van Peursen, voorzitter VMN en Algemeen Directeur/Eigenaar van Donemus)

Ad Heskes is voorheen werkzaam geweest als Algemeen Directeur bij Stichting Videma/Bureau Filmwerken/Filmservice (2009 – 2016) en daarvoor als VP Legal en Business Affairs bij Universal Studios International (1985 – 2008). Ad Heskes is te bereiken onder telefoonnummer 06-29501327 of per email ad.heskes@nmuv.nl

De VMN (Vereniging van Muziekhandelaren -en Uitgevers Nederland), opgericht in 1909, is de oudste brancheorganisatie voor (blad)muziekuitgevers en handelaren in Nederland (www.vmn.nl). De NMUV (Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging), opgericht in 1992, is de vereniging voor muziekuitgevers van populaire muziek (www.nmuv.nl).