Vind
Vind Menu

Algemene Ledenvergadering 2015

Muziek-noten-notenbalk-Foto-Mark-van-der-Meulen

De jaarvergadering van de VMN zal plaats vinden op maandag 11 mei 2015.

Locatie:
Restaurant Colour Kitchen 
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL, Utrecht
Een routebechrijving kunt u hier vinden.

Wij ontvangen u met koffie om 9.30 uur en om 10.00 uur zal de jaarvergadering geopend worden.
U kunt zich nog aanmelden tot uiterlijk 7 mei a.s.

In deze gezamenlijke vergadering van de groepen handelaren en uitgevers bespreken we de jaarstukken en zijn bestuursverkiezingen aan de orde. Zowel in het uitgevers- als het handelarenbestuur zijn vacante zetels, dus zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. U kunt uw belangstelling hiervoor kenbaar maken door zo spoedig mogelijk een email te sturen naar het secretariaat.

Agenda:

 • Opening 10.00 uur.
 • Ingekomen stukken, mededelingen (vertoning nieuwe website / subsidiemogelijkheden) en vaststelling agenda
 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2014
 • Bespreking van Jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014 (opvraagbaar bij het secretariaat), benoeming kascommissie en vaststelling contributie 2016
 • Bestuursverkiezingen (Erik Janssen, Molenaar Editions, en Michiel Mulder, Hal Leonard MGB)
 • Uitbreiding van het aantal beurzen (Anja Wester)
 • Alsbach Stichting
 • Buma/Stemra: voorbespreking ALV Buma 20 mei 2015 met toelichting op de flexibilisering van de aanmeldingscontracten (Bèr Deuss)
 • Oneigenlijke mededinging en marktmacht bij fusies en overnames (Ber Deuss)
 • Verslag van het bezoek aan biblioservice Musidesk te Arnhem teneinde het verkrijgen van een beter inzicht in werkwijze en omgang met rechten wat betreft de verhuur van bladmuziek (Davo van Peursen)
 • Rondvraag en sluiting ca. 12.00 uur

Aansluitend wordt een heerlijke lunch geserveerd voor alle aanwezigen.

Het hoofdbestuur stelt uw komst erg op prijs. Gelieve u uiterlijk 7 mei aan te melden voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering op 11 mei 2015 via secretariaat@vmn.nl