Vind
Vind Menu

Algemene Ledenvergadering 2016

De jaarvergadering van de VMN zal plaats vinden op maandag 23 mei 2016.

Lokatie:
Colour Kitchen Utrecht
Prinses Christinalaan 1 (Zuilen)
3554 JL Utrecht

(Let op: Er bestaat ook een Prinses Christinalaan 1 in de Meern. Tom Tom: Muinck Keizerlaan. Oude school op de hoek bij de rotonde.)

Wij ontvangen u met koffie om 9.30 uur en om 10.00 uur zal de jaarvergadering geopend worden. Gelieve u voor de ALV aan te melden door uiterlijk 19 mei een email te sturen naar het secretariaat.

In deze gezamenlijke vergadering van de groepen handelaren en uitgevers bespreken we de jaarstukken en zijn bestuursverkiezingen aan de orde. Zowel in het uitgevers- als het handelarenbestuur zijn vacante zetels, dus zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. U kunt uw belangstelling hiervoor kenbaar maken door vòòr 2 mei a.s. een email te sturen naar het secretariaat van de VMN.

Agenda

  1. Opening 10.00 uur.
  2. Ingekomen stukken, mededelingen en vaststelling agenda
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 mei 2015
  4. Bespreking van jaarverslag en jaarrekening 2015 (opvraagbaar bij het secretariaat), benoeming kascommissie en vaststelling contributie 2017
  5. Bestuursverkiezingen (Garmt van der Veen, Hal Leonard MGB; Anja Wester, KVNM, Koen Vergouwen, Tierolff)
  6. Alsbach Stichting
  7. Buma/Stemra: voorbespreking ALV Buma
  8. Uitleg woordvoerderschap NMUV/VMN door Robin Simonse
  9. Presentatie FEMU door Fred Bührs
  10. Rondvraag en sluiting

Aansluitend lunch.