Vind
Vind Menu

BESTUURLIJKE VERNIEUWING BUMA/STEMRA

De Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra heeft de invoering van het Raad van Toezicht-model goedgekeurd. De oude structuur, bestaande uit een Bestuur, Directie en Ledenraad, wordt gewijzigd in een Raad van Toezicht (voorheen bestuur), een Bestuur (voorheen Directie) en een Raad van Rechthebbenden (voorheen Ledenraad), waarbij de Algemene Ledenvergadering gewoon blijft bestaan. Deze vermelding en een verdere toelichting is te vinden op de Buma Stemra site via de link  https://www.bumastemra.nl/verantwoordelijkheden-nieuwe-bestuursstructuur/

Voorafgaand aan deze vergadering van 22 mei bezocht de Directeur van Buma/Stemra, de heer Wim van Limpt, op 24 april jl.. de ledenvergadering van de NMUV.
Hij presenteerde de visie van de vernieuwde organisatie van Buma volgens de nieuwe bestuursstructuur. Zaken als governance en transparantie alsmede wijziging van bevoegdheden passeerden de revue. Tevens ging hij in op diverse operationele zaken waaronder ICE aangelegenheden, kostenstructuren en organisatie.
De presentatie werd goed ontvangen. De aanwezigen waardeerden Wim van Limpt voor zijn komst en verhaal en gaven aan dat zij, indachtig de belangen van haar leden, de voortgang- en de ontwikkelingen van de vernieuwde organisatie en de uitwerking van de ingezette veranderingen constructief te willen volgen.