Vind
Vind Menu

Buma/Stemra neemt aanbevelingen Onderzoeksrapport College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) over

Vanochtend is het rapport van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) gepubliceerd met betrekking tot Buma/Stemra.
Naar aanleiding van dit rapport heeft bestuurder Wim van Limpt aangekondigd op te stappen.

Een andere belangrijke aanbeveling is de uitbreiding van de Raad van Toezicht met een derde, onafhankelijk lid.

Voor het overige wordt verwezen naar de inhoud van het rapport en het interne bericht, te raadplegen via
https://www.bumastemra.nl/wp-content/uploads/2018/09/Rapport-1.pdf

https://www.cvta.nl/site/wp-content/uploads/2018/09/170918-Persbericht-CvTA-Instemming-met-verbeterplan-Buma-Stemra-versie-17-09-2018-AG.pdf