Vind
Vind Menu

Algemene Ledenvergadering 2017

Op maandag 8 mei houden we onze Algemene Ledenvergadering in Bar Beton CS, Utrecht Aanvang: 13.30 uur Agenda: Opening Ingekomen stukken, mededelingen en vaststelling agenda Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2016 Bespreking van jaarverslag en jaarrekening 2016, benoeming kascommissie en vaststelling contributie 2018 Bestuursverkiezingen Alsbach …

Lees verder