Vind
Vind Menu

WIJZIGING SECRETARIAAT

Geachte Leden, Per 1 juli a.s. neemt ambtelijk secretaris Fred Buhrs afscheid. Fred heeft het NMUV vele jaren op voortreffelijke wijze bijgestaan en hij heeft ook het laatste half jaar de VMN bureauzaken onder zijn hoede gehad. Op de laatste NMUV ledenvergadering en VMN bestuursvergadering is …

Lees verder

BESTUURLIJKE VERNIEUWING BUMA/STEMRA

De Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra heeft de invoering van het Raad van Toezicht-model goedgekeurd. De oude structuur, bestaande uit een Bestuur, Directie en Ledenraad, wordt gewijzigd in een Raad van Toezicht (voorheen bestuur), een Bestuur (voorheen Directie) en een Raad van Rechthebbenden (voorheen Ledenraad), waarbij de …

Lees verder

Algemene Ledenvergadering 2017

Op maandag 8 mei houden we onze Algemene Ledenvergadering in Bar Beton CS, Utrecht Aanvang: 13.30 uur Agenda: Opening Ingekomen stukken, mededelingen en vaststelling agenda Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2016 Bespreking van jaarverslag en jaarrekening 2016, benoeming kascommissie en vaststelling contributie 2018 Bestuursverkiezingen Alsbach …

Lees verder