Vind
Vind Menu

Algemene Ledenvergadering 2017

Op maandag 8 mei houden we onze Algemene Ledenvergadering in Bar Beton CS, Utrecht Aanvang: 13.30 uur Agenda: Opening Ingekomen stukken, mededelingen en vaststelling agenda Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2016 Bespreking van jaarverslag en jaarrekening 2016, benoeming kascommissie en vaststelling contributie 2018 Bestuursverkiezingen Alsbach …

Lees verder

Hearing Compensatie ernstig

Graag maken wij u er op attent dat op dinsdag 11 oktober van 16:00 tot 18:00 uur een hearing zal plaatsvinden ten kantore van Buma/Stemra. Deze hearing gaat over het voornemen de compensatie ernstig (ook wel bekend als toeslag ernstig) af te schaffen voor een groot deel van de actueel bestaande ernstige categorieën, waaronder de HaFaBra-drumband en Koren.

Lees verder