Vind
Vind Menu

CAO Muziek-instrumenten

De cao voor de muziek-instrumentenbranche is verlopen per per 31 december 2016. De looptijd van de CAO is inmiddels verlengd tot 1 juli 2017 en de onderhandelingen duren voort.   Het onderhandelingsresultaat per 1-1-2017:  Loon: De tabellonen worden opgehoogd met 1,25%. Werknemers die een salarisafspraak hebben …

Lees verder

Nieuw bestuur VMN

Op 23 mei jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden in Utrecht. Onder matige belangstelling is het jaarverslag besproken en zijn de jaarrekening en begroting voor het komende jaar goedgekeurd. De jaarrekening is opvraagbaar bij het secretariaat. Ook is er een nagenoeg voltallig nieuw bestuur gekozen. Erik Janssen, Eveline van Kampen, Garmt …

Lees verder