Vind
Vind Menu

Directievoorzitter Hein van der Ree verlaat Buma/Stemra

Directievoorzitter Hein van der Ree verlaat Buma/Stemra per 1 februari 2016. Aanleiding voor het vertrek van Van der Ree is een verschil van inzicht over de consequenties van de Wet Normering Topinkomens (WNT), die via de Wet Toezicht op Buma/Stemra van toepassing is verklaard.

Het bestuur stelt zich op het standpunt dat inzake de WNT de lijn van de wetgever gevolgd dient te worden. Deze keuze leidde tot een dialoog tussen bestuur en directie over de bestaande afspraken, vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Buma/Stemra heeft, toen overeenstemming met Van der Ree niet mogelijk bleek, moeten constateren dat aldus sprake was van een wezenlijk verschil van inzicht en dat daarmee een in haar visie niet goed werkbare situatie was ontstaan. Zij heeft daarom het initiatief tot beëindiging van het dienstverband genomen.

Buma/Stemra betaalt aan Van der Ree een beëindigingsvergoeding van €484.861,-, gebaseerd op 15 maandsalarissen. De arbeidsovereenkomst waarin dit is overeengekomen met Van der Ree is tot stand gekomen voor de WNT werd ingevoerd en Buma/Stemra respecteert en honoreert de daarin vastgelegde afspraken.

Bron: Buma/Stemra

Lees het volledige bericht