Vind
Vind Menu

Duitse hoogste rechter baant weg voor blokkering illegale sites

Het Bundesgerichtshof (BGH), de Duitse Hoge Raad, heeft gisteren in twee arresten de weg geëffend voor de blokkering van illegale sites. Zowel GEMA, de  Duitse BumaStemra, als de fonografische industrie organisatie IFPI, hadden daar in twee aparte zaken om gevraagd.

Het BGH legde de voorwaarden neer waaronder blokkering kan worden toegewezen.
Blokkeringclaims moeten proportioneel zijn, daarvoor moet een afweging gemaakt worden tussen fundamentele rechten van alle betrokken partijen zoals het auteursrecht (een eigendomsrecht) van de maker, de vrijheid van onderneming van de internet provider en de informatie vrijheid van de gebruikers.

Voor toewijzing van een blokkeringsclaim is niet vereist dat alle content op de te blokkeren site illegaal is, zolang het niet-illegale aanbod maar van ondergeschikt belang is. Ook als blokkering kan worden omzeild dan kan een blokkeringsclaim worden toegewezen mits de blokkering de toegang tot de website tenminste moeilijker maakt.

Om aan de proportionaliteitstest te voldoen moeten de rechthebbenden aantonen dat zij voor zover redelijkerwijs mogelijk, eerst actie hebben ondernomen tegen de beheerders of andere dienstverleners die beter geplaatst zijn om te helpen en dichter bij de inbreuk staan zoals hosting providers (internet providers die sites hosten en toegang tot internet geven). Als die niet afdoende zijn dan kan een beroep worden gedaan op access providers (internet providers die consumenten toegang tot internet geven).

Om beheerders te identificeren moeten rechthebbenden proportionele middelen aanwenden, zoals het inzetten van een antipiraterij organisatie of aangifte doen.

Lees het volledige bericht.

Bron: Brein