Vind
Vind Menu

Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen 2016 Drachten

Date: 08/04/2016 - 09/04/2016

Om de orkestvorm Fanfare te behouden en te promoten werd het initiatief genomen tot een fanfarefestival. In 1983 werd door de initiatiefnemers, afkomstig uit “De Bazuin” Tzummarum, de Stichting Frysk Fanfare Festival opgericht.

De daarop volgende Frysk Fanfare Festivals werden door deze stichting georganiseerd en er werden vele compositie opdrachten voor fanfareorkest verstrekt. Tegenwoordig organiseert deze stichting de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen.

 De Stichting Frysk Fanfare Festival heeft ten doel het fanfareorkest een meer eigen plaats te geven tussen het harmonieorkest en de brassband.

 Zij tracht dit doel te verwezenlijken door ondermeer:

  • Het geregeld organiseren van een fanfare festival
  • Het verlenen van compositie- en arrangeeropdrachten
  • Het stimuleren van compositie- en arrangeeropdrachten door derden
  • Het in eigen beheer uitgeven van originele composities en arrangementen

Meer info