Vind
Vind Menu

Hearing Compensatie ernstig

Beste collega uitgevers,

Graag maken wij u er op attent dat op dinsdag 11 oktober van 16:00 tot 18:00 uur een hearing zal plaatsvinden ten kantore van Buma/Stemra. Deze hearing gaat over het voornemen de compensatie ernstig (ook wel bekend als toeslag ernstig) af te schaffen voor een groot deel van de actueel bestaande ernstige categorieën, waaronder de HaFaBra-drumband en Koren. Het bestuur van de VMN vindt dit een slecht voorstel. In deze zaak is het echt 1 minuut vóór 12 en uw aandacht voor dit onderwerp is belangrijk als rechthebbende.

Hier treft u het memo aan met wat de commissie repartitiestromen, die bestaat uit vertegenwoordigers van bestuur en ledenraad, hierover te zeggen heeft.

Over dit onderwerp heeft de VMN in samenwerking met de componistenorganisatie Nieuw Geneco voor de ernstige componisten meerdere keren overleg gevoerd. Op de hearing zal namens de VMN door in ieder geval 2 personen uit het bestuur op het memo verweer worden geboden.

Het staat een ieder vrij om naar deze hearing te komen. Sterker: een grote opkomst is van groot belang om de meningen vanuit het veld in deze kwestie te laten zien, alleen al door zichtbaar aanwezig te zijn. Uiteraard mag iedereen die komt zijn/haar eigen vragen stellen en standpunten geven.

U kun zich hier aanmelden bij BUMA-STEMRA om naar de hearing te gaan (aanmelden vooraf is verplicht). We hopen u dan te zien!