Vind
Vind Menu

ICMP bericht over voortgang
inzake EU Copyright Proposal

In februari 2017 publiceerde de VMN en de NMUV al een position paper van beide organisaties inzake een aantal auteursrechtelijke onderwerpen. ICMP (International Confederation of Music Publishers) berichtte onlangs over voortgang inzake de onderwerpen ‘Value Gap’ (het verschil tussen de economische waarde van muziek en de werkelijke opbrengsten van die muziek voor componisten, artiesten en muziekbedrijven), de onderwijs-exceptie voor het gebruik van bladmuziek en de gewenste verankering van het recht op vergoeding voor muziekuitgevers volgend uit het Reprobel-arrest. De subcommissie CULT (Culture and Education Committee) en ITRE (EP Industry and Research Committee) hebben voor muziekuitgevers overwegend betere wijzigingen aangenomen. Hun opinierapporten zullen binnen de Legal Affairs Committee gebruikt worden om tegenwicht te bieden aan een eerder minder positief rapport van IMCO (International Market Committee). ICMP lobbied onverminderd hard door om muziekuitgevers te bezorgen waar ze recht op hebben.