Vind
Vind Menu

KCZB: Bijeenkomst over illegaal kopiëren van Bladmuziek

De Koninklijke Christelijke Zangersbond te Voorschoten heeft het initiatief genomen om een bijeenkomst met bladmuziekuitgevers te organiseren inzake de toekomst van de muziekuitgeverij in Nederland. Dit initiatief is voortgekomen uit de Repertoiredag 2016, die jaarlijks door de KCZB georganiseerd wordt. De bijeenkomst is gehouden op 16 september 2017 te Amersfoort en 3 zaken zijn besproken:

 1. Copyright: hoe dringen we het veelvuldig kopiëren van muziek terug?
 2. Hoe veranderen we de mindset van koren hierin?
 3. Digitalisering: Hoe ver zijn de ontwikkelingen hierin?

De volgende uitgevers waren aanwezig: KCZB, Molenaar Edition, EFKO Music, Promusic, Koormuziek.NL, Nootzaak, Albersen Verhuur BV/Deuss Music/VMN en de FASO.

Handhaving en Mindset
Alle uitgevers constateren dat er veelvuldig gekopieerd wordt door koren in Nederland. Er is veel verwarring bij koorzangers en besturen over wat wel en niet mag. De begrippen uitvoeringsrecht en copyright worden door elkaar gebruikt. Ook over het maken van extra kopieën is onduidelijkheid.

Veel koren denken dat de BUMA controleert – wat niet de taak is van BUMA. Het is een soort dreigmiddel naar de koren toe. Er is geen landelijk controlerend orgaan die handhaaft. De uitgevers moeten dit zelf constateren en de koren hierop aanspreken. Promusic meldt hierbij dat ze regelmatig koren aanspreken wanneer het zingen van illegale kopieën wordt geconstateerd. De koren bestellen dan hun bladmuziek wel. Echter, in verband met de vele (kleine en projectmatige) koren in Nederland, is het moeilijk in kaart te brengen wie wat en waar kopieert. Handhaving is lastig.

De volgende acties zijn tijdens de bijeenkomst bedacht om te handhaven en de mindset bij koren te veranderen:

 1. Vanuit de VMN en NMUV worden nu filmpjes voorbereid om mensen voor te lichten. Deze worden te zijner tijd op zoveel mogelijk verschillende mediakanalen geplaatst, waaronder Youtube.
 2. De KCZB biedt aan om een voorbeeldbrief te laten opstellen door een jurist, waarin besturen en dirigenten worden aangesproken op illegaal gebruik van bladmuziek. Deze brief kan door uitgevers worden gebruikt.
 3. Tevens wordt een ‘dank je wel’ brief opgesteld voor koren die hun bladmuziek netjes bestellen, met uitleg over het gebruik van bladmuziek in Nederland (wat mag wel en wat mag niet?).
 4. De KCZB biedt ook aan om in hun magazine ‘Vocaal’ aandacht te besteden aan dit onderwerp.
 5. De KCZB gaat het onderwerp bespreken binnen ‘Koornetwerk Nederland’, dit is de koepel van alle korenorganisaties in Nederland.
 6. Er wordt ook nagedacht over een brief ‘Wat moet je als koorbestuurder weten over bladmuziek’, en deze wordt dan naar zoveel mogelijk koorbesturen gestuurd.

Digitalisering
We ontkomen er niet aan dat er steeds meer vraag is naar digitale muziekbestanden.
Molenaar meldt dat ze minimaal 1 PDF verzoek per dag ontvangen.
De meeste uitgevers constateren dat de beveiliging van digitale bestanden vrijwel onmogelijk is.
In het geval van E-books bij bibliotheken is het een andere kwestie: het is lastiger een compleet boek vanuit een tablet te kopiëren of te fotograferen, onder andere in verband met de hoeveelheid pagina’s. Bladmuziek heeft vaak een beperkt aantal pagina’s en dat is daardoor makkelijker vanaf een tablet te fotograferen, ondanks de lees- en printbeveiliging.
De uitgevers melden bijna allemaal dat ze over het algemeen niet digitaal leveren, soms alleen in noodgevallen. Ook werd gemeld dat als de uitgever achter gaat lopen op de digitale ontwikkelingen, het illegale kopiëren en downloaden alleen nog maar zal toenemen.
Uitgevers hanteren ook verschillende prijspolitiek voor digitale- en printbestanden. Wel werd gezegd dat digitale bladmuziek net zoveel zou moeten kosten als fysieke bladmuziek, en wel om de volgende redenen:

 1. De kwaliteit van de (blad) muziek is identiek.
 2. De componist en zetter hebben er evenveel tijd in gestoken.
 3. Dezelfde leverservice/diensten worden geleverd.
 4. De klant bespaart portokosten en ontvangt zijn bestelling doorgaans zelfs sneller in geval van digitale levering.

Het is belangrijk om hier een gezamenlijk beleid over te ontwikkelen.
Er wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 2018 een nieuwe bijeenkomst georganiseerd.
Alle uitgevers zijn van harte welkom om aan te schuiven.
Mocht u geïnteresseerd zijn, graag contact opnemen met de KCZB: Bibliotheek-muziekhandel@kczb.nl