Vind
Vind Menu

Lid worden

Hoe word ik lid?

De aanvraag voor lidmaatschap als uitgever/grossier kan schriftelijk of per email worden ingediend bij het:

VMN Secretariaat
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
E-mail: secretariaat@vmn.nl

Na aanvraag wordt een aanvraagformulier toegezonden, op grond waarvan de voorzitters van de secties Uitgevers/Grossiers en Handelaren gezamenlijk beslissen over de toelating. De contributie wordt bepaald naar omzet van de aanvrager.

 

CONTRIBUTIES 2018

Groep Uitgevers/Grossiers

Omzetten in Euro’s       Contributies in Euro’s
Klasse 0 omzet tot 1.000,– 44,17
Klasse I omzet 1.000,– 5.000 ,– 138,02
Klasse II 5.000,– 12.500,– 165,63
Klasse III 12.500,– 25.000,– 193,22
Klasse IV 25.000,– 50.000,– 248,45
Klasse V 50.000,– 100.000,– 331,26
Klasse VI 100.000,– 250.000,– 441,67
Klasse VII 250.000,– 500.000,– 717,71
Klasse VIII 500.000,– 1.000.000,– 1.048,96
Klasse IX 1.000.000,– 2.500.000,– 1.490,64
Klasse X meer dan 2.500.000,– 1.932,29

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Voor de vaststelling van de contributiebedragen stellen de besturen van de Groep Handelaren en de Groep Uitgevers/Grossiers voor de uitgangspunten te hanteren, zoals voorzien in Het Huishoudelijk Reglement, als volgt:

  • Over filialen van detailhandelaren wordt niet apart contributie geheven, maar de omzet wordt bij de omzet van de hoofdvestiging geteld.
  • Over onderfondsen van muziekuitgevers wordt niet apart contributie geheven, maar de omzet wordt bij de omzet van de hoofduitgever geteld.
  • Heeft een onderneming zowel een detailhandel als een grossierderij, c.q. muziekuitgeverij, dan moet de onderneming in beide groepen lid worden.
  • Wil men met een filiaal of onderfonds lid zijn, dan moet men apart contributie betalen voor dat filiaal of onderfonds.
  • Opzeggingen moeten vóór het eind van het boekjaar van de vereniging geschieden. Contributie wordt niet terugbetaald.
  • Na aanmelding hoeft men slechts contributie te betalen over het lopende kwartaal en de navolgende hele kwartalen van het lopende boekjaar van de vereniging.