Vind
Vind Menu

Lid worden

Hoe word ik lid?

De aanvraag voor lidmaatschap als uitgever kan schriftelijk of per email worden ingediend bij het:

VMN Secretariaat
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
E-mail: secretariaat@vmn.nl

Na aanvraag wordt een aanvraagformulier toegezonden, op grond waarvan de voorzitters van de secties Uitgevers/Grossiers en Handelaren gezamenlijk beslissen over de toelating. De contributie wordt bepaald naar omzet van de aanvrager.

 

CONTRIBUTIES

Voor de vaststelling van de contributiebedragen stellen de besturen van de Groep Handelaren en de Groep Uitgevers/Grossiers voor de uitgangspunten te hanteren, zoals voorzien in Het Huishoudelijk Reglement, als volgt:

  • Over filialen van detailhandelaren wordt niet apart contributie geheven, maar de omzet wordt bij de omzet van de hoofdvestiging geteld.
  • Over onderfondsen van muziekuitgevers wordt niet apart contributie geheven, maar de omzet wordt bij de omzet van de hoofduitgever geteld.
  • Heeft een onderneming zowel een detailhandel als een grossierderij, c.q. muziekuitgeverij, dan moet de onderneming in beide groepen lid worden.
  • Wil men met een filiaal of onderfonds lid zijn, dan moet men apart contributie betalen voor dat filiaal of onderfonds.
  • Opzeggingen moeten vóór het eind van het boekjaar van de vereniging geschieden. Contributie wordt niet terugbetaald.
  • Na aanmelding hoeft men slechts contributie te betalen over het lopende kwartaal en de navolgende hele kwartalen van het lopende boekjaar van de vereniging.