Vind
Vind Menu

Nieuw bestuur VMN

Op 23 mei jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden in Utrecht. Onder matige belangstelling is het jaarverslag besproken en zijn de jaarrekening en begroting voor het komende jaar goedgekeurd. De jaarrekening is opvraagbaar bij het secretariaat. Ook is er een nagenoeg voltallig nieuw bestuur gekozen. Erik Janssen, Eveline van Kampen, Garmt van de Veen, Koen Vergouwen en Anja Wester zullen de komende jaren vol enthousiasme alle lopende zaken overnemen en nieuwe acties oppakken. Helaas zijn er nog steeds geen nieuwe kandidaten voor het handelaren-bestuur. Ook het nieuwe bestuur betreurt dit, vooral omdat de VMN regelmatig van haar leden te horen krijgt zo weinig te doen voor de muziekhandelaren.

Tijdens de ALV heeft Fred Buhrs uitleg gegeven over de nieuw op te richten Stichting FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers), die de exploitatie van het Grafische Reproductierecht in Nederland op collectieve basis uit zal gaan voeren. Hiermee gaat de VMN een samenwerking aan met NMUV. Beide verenigingen zullen bestuurszetels vullen binnen de Femu.