Vind
Vind Menu

Nieuws uit Straatsburg: Richtlijn Internet met grote meerderheid in Europees Parlement aangenomen

De Richtlijn voor het auteursrecht op internet is op woensdag 12 september jl. met een grote meerderheid aangenomen. Platforms worden daarmee verplicht om een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk materiaal af te sluiten.
De afgelopen jaren hebben velen en dus ook de uitgevers via ICMP zich hardgemaakt voor een Richtlijn die zorgt voor een betere onderhandelingspositie van rechthebbenden en miljoenen makers wereldwijd. De uitkomsten van de stemming zijn van groot belang voor de – toekomst van de – creatieve industrie.

In juli haalde het compromisvoorstel van de juridische commissie van het Europees Parlement geen meerderheid en zag het er ineens slecht uit, onder andere omdat er Europarlementariërs bang waren dat technische maatregelen die erin stonden zouden leiden tot het filteren van internet. Vervolgens zijn er amendementen ingediend om die bezwaren weg te nemen. Hierin staat o.a. dat de scope van de Richtlijn beperkt wordt tot grote bedrijven, en dat er geen voorwaarden gesteld worden aan de overeenkomsten die platforms met rechthebbenden sluiten. Die amendementen bleken voldoende om de Richtlijn aan te nemen.

Rapporteur Axel Voss heeft nu het mandaat om op basis van deze tekst te onderhandelen met de Commissie en de Raad. Als de tekst die daaruit voortkomt is vastgesteld, hebben Europese Lidstaten twee jaar de tijd om de Richtlijn te implementeren in nationale wetgeving.