Vind
Vind Menu

Online inkomsten en wetgeving

Dit jaar stelden Kamerleden Van Dekken (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap al Kamervragen over de inkomenspositie van auteurs. Zij stelden de volgende vraag:

Deelt u de mening dat de moderne, elektronische platforms voor massacommunicatie, zoals bijvoorbeeld Youtube, Soundcloud en Facebook, veel geld verdienen aan muziek zonder dat de rechthebbenden daarvoor gecompenseerd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier stimuleert u dat artiesten en andere rechthebbenden hun aandeel krijgen van de verdiensten van deze platforms?

Over dit onderwerp organiseert Buma op 28 april a.s. een evenement in Nieuwspoort, Den Haag onder de noemer Muziek op de Agenda. Zo wil Buma ook de Nederlandse politiek bewust maken van het probleem.

Meer info