Vind
Vind Menu

Organisatie en bestuur

De VMN is branchevereniging voor uitgevers en handelaren in (blad)muziek in Nederland. Als belangenbehartigers organisatie houdt zij nauw contact met zusterorganisaties in binnen- en buitenland op het gebied van wetgeving en auteursrecht. Binnen Nederland houdt zij zich bezig met de ondersteuning van culturele projecten, promotie van de (verkoop van) bladmuziek en CAO-overleg voor winkelpersoneel. Buiten Nederland vertegenwoordigt de VMN haar leden op gerenommeerde muziekbeurzen als Messe Frankfurt en Music China. Tevens verzorgt zij kwaliteitsbewaking op het vakgebied middels de Alsbach-opleiding tot muziekuitgever, die jaarlijks aangeboden wordt.

Het bestuur van de VMN wordt direct gekozen door haar leden. De zittingstermijn van de bestuursleden bedraagt maximaal 8 jaar. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering belegd, waarbij de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden van de vereniging.