Vind
Vind Menu

Organisatie

Binnen de VMN zijn twee beroepsgroepen vertegenwoordigd: de muziekuitgevers en -grossiers en de muziekhandelaren. Elk hebben hun eigen bestuur. Gezamenlijk vormen zij het hoofdbestuur van de vereniging.

Wat doet de VMN?

  • Ondersteuning van culturele projecten
  • Middels de Johann A. Alsbachstichting verzorgt de VMN de enige opleiding voor muziekuitgevers in Nederland
  • De Groep Uitgevers van de VMN heeft het statutaire recht bestuursleden voor BUMA en STEMRA voor te dragen. Dit gebeurt in nauw overleg met uitgevers buiten de VMN
  • Promotie van haar leden op buitenlandse muziekbeurzen, bij voorbeeld op de Music China in Shanghai, waar zoveel mogelijk in één paviljoen de Nederlandse muziek gepresenteerd wordt.
  • De VMN blijft nauwlettend de ontwikkelingen van de Wet op de Vaste Boekenprijs en het Europees auteursrecht monitoren en bestuderen in het belang van de bij haar leden aangesloten uitgevers en handelaren en blijft daarover in gesprek met beleidsmakers.