Vind
Vind Menu

Organisatie

Binnen de VMN zijn twee beroepsgroepen vertegenwoordigd: de muziekuitgevers en -grossiers en de muziekhandelaren. Elk hebben hun eigen bestuur. Gezamenlijk vormen zij het hoofdbestuur van de vereniging.

Wat doet de VMN?

  • Ondersteuning van culturele projecten
  • CAO-overleg voor winkelpersoneel
  • Middels de Johann A. Alsbachstichting verzorgt de VMN de enige opleiding voor muziekuitgevers in Nederland
  • De Groep Uitgevers van de VMN heeft het statutaire recht bestuursleden voor BUMA en STEMRA voor te dragen. Dit gebeurt in nauw overleg met uitgevers buiten de VMN
  • Promotie van haar leden op buitenlandse muziekbeurzen, bij voorbeeld op de Musikmesse in Frankfurt en Music China in Shanghai, waar zoveel mogelijk in één paviljoen de Nederlandse muziek gepresenteerd wordt.
  • De VMN blijft nauwlettend de ontwikkelingen van de Wet op de Vaste Boekenprijs en het Europees auteursrecht monitoren en bestuderen in het belang van de bij haar leden aangesloten uitgevers en handelaren en blijft daarover in gesprek met beleidsmakers.

In het jaarverslag 2017 dat binnenkort beschikbaar is, kunt u nalezen waar de VMN  zich het afgelopen jaar mee heeft beziggehouden.