Vind
Vind Menu

Reactie NMUV en VMN op rapport CvTA inzake Buma/Stemra

Op 18 september jl. hebben de besturen van NMUV en VMN kennis genomen van het door het CvTA gelaste onafhankelijk onderzoek naar het reilen en zeilen binnen Buma/Stemra, een en ander n.a.v. de ontstane situatie met de juridisch en financieel directeur. Er wordt in het rapport vastgesteld dat er geen sprake is van fraude of malversaties.
Geconstateerd kan worden dat in de betreffende periode wel financiële- en persoonlijke schade is ontstaan. Belangrijkste nu is gezamenlijk met het bestuur van Buma/Stemra, Raad van Toezicht, Raad van Rechthebbenden, auteurs en medewerkers van Buma/Stemra de blik te richten op de toekomst en lering te trekken uit diverse conclusies uit het onderzoek.
Buma/Stemra gaat diverse aanbevelingen overnemen die tot de beoogde verbetering moeten gaan leiden en er zal een nieuw bestuur worden gevormd. Na alle negatieve
publicaties is het van het grootste belang dat Buma/Stemra in rustiger vaarwater komt en met een nieuwe kapitein een degelijke koers gaat varen.
Een koers die met de CFO en in samenwerking met de Raad van Toezicht en de Raad van Rechthebbenden het algemeen belang van Buma/Stemra behartigt zonder de deelbelangen uit het oog te verliezen. NMUV en VMN hebben daarmee alle vertrouwen in de toekomst van Buma/Stemra.