Vind
Vind Menu

Tegenvaller stemronde in Europarlement inzake concepttekst nieuw Copyright Proposal

Geachte Leden,

We krijgen een forse tegenvaller te verwerken inzake de tekst en voortgang van het nieuwe Copyright Proposal.
Het lijkt erop dat veel Europarlementariërs het op het laatste moment niet aandurfden, al dan niet gedreven door de lobby van bedrijven als YouTube en Google en meer specifiek betreffende de Value Gap problematiek.
Ik verwijs naar jullie naar onderstaande link voor verdere informatie over voortgang.

Met vriendelijke groet,

Ad Heskes
Directeur

https://www.entertainmentbusiness.nl/nieuws/2018-W27/europarlement-stemt-voorlopig-copyrig