Vind
Vind Menu

Uitnodiging ALV 2017

Geachte leden van de VMN,

Op maandag 8 mei aanstaande zal onze Algemene Ledenvergadering plaats vinden in Utrecht.

De opzet van de jaarvergadering is dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. Om zoveel mogelijk leden de kans te geven de vergadering te kunnen bijwonen, vergaderen we in de middag van 13.30 uur tot 15.30 uur. Aansluitend willen we graag informeel nazitten met een hapje en een drankje.

Voor de locatie van de vergadering hebben we ditmaal gekozen voor Bar Beton. Deze vergaderzaal bevindt zich op Centraal Station Utrecht boven de stationshal.

Aanmelding graag uiterlijk 4 mei !

In de jaarvergadering bespreken we het jaarverslag en de jaarstukken en zijn bestuursverkiezingen aan de orde. De volledige agenda en stukken kunt u te zijner tijd vinden op onze website.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de VMN,

Anja Wester, voorzitter­

Koen Vergouwen, vice-voorzitter

Garmt van der Veen, penningmeester

Erik Janssen, secretaris

Eveline van Kampen, PR

Piet van Zuylen, ere-voorzitter