Vind
Vind Menu

Vernieuwde samenstelling Commissie Auteursrecht

Op voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming van 10 juli 2018 is het adviescollege op het terrein van auteursrecht vernieuwd en voor vier jaar benoemd.

Tot voorzitter en lid van de commissie auteursrecht wordt benoemd: mw. prof. mr. M. de Cock Buning.

Tot leden van de commissie auteursrecht worden benoemd:
– mr. dr. P.H. Blok;
– mw. prof. mr. M.M.M. van Eechoud;
– prof. mr. A. Quaedvlieg;
– prof. mr. M.R.F. Senftleben;
– mr. H.M.H. Speyart;
– mw. mr. T.H. Tanja-van den Broek;
– prof. mr. D.J.G. Visser.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 26 juli 2018.