Vind
Vind Menu

VMN bijdrage aan Consultatie Auteursrichtlijn

De VMN verwelkomt de plannen van de Europese Commissie voor een modernisering van het auteursrecht. Het verschil tussen de economische waarde van muziek en de opbrengst daarvan voor componisten, artiesten en muziekbedrijven (“value gap”) dient verkleind te worden.

De Europese Commissie hecht in haar visie belang aan de economische en culturele rol van de muziekuitgevers en erkent dat hun investeringen en inspanningen een aandeel in de opbrengsten van muziek rechtvaardigen.De VMN is ook positief over de initiatieven in Europese landen om de positie van de muziekuitgever in de huidige wetgeving verder te versterken en pleit voor eenzelfde maatregel in Nederland.

Samen met de NMUV heeft de VMN de regering haar visie op de plannen van de Europese Commissie geschetst.