Vind
Vind Menu

VMN en NMUV bij Jaarvergadering van ICMP op MIDEM

Op 4 juni jl. was de Jaarvergadering van ICMP (International Confederation of Music Publishers) en VMN en NMUV waren daarbij als lid aanwezig. Diverse verenigingszaken zijn behandeld zoals goedkeuriong notulen 2018, goedkeuring jaarrekening 2018 en begroting 2019. Financieel is ICMP gezond. Er waren geen bijzonderheden in de jaarrekening 2018. De begroting 2019 is bijna identiek aan die van 2018, Vervolgens zijn enkele highlight uit het jaarverslag aan de orde gekomen waaronder natuurlijk het nieuwe Europese Copyright en de EU SatCab-richtlijn. Het jaarverslag is nogal omvangrijk. Geïnteresseerden kunnen jet jaarverslag raadplegen via de volgende link: https://www.icmp-ciem.org/latest-icmp-annual-report-0. De jaarvergadering werd afgesloten met een presentatie van een bijzondere spreker, namelijk Axel Voss, hoofdrapporteur tijdens de EU Copyright Reform. De heer Voss deelde zijn ervaringen gedurende die periode. In zijn presentatie waarschuwde hij dat er nog wel grote oplettendheid is geboden bij de nationale implementatie van veel zaken. Ik heb de heer Voss de vraag gesteld hoeveel Europarlementariërs, naar zijn ervaring, het businessmodel van exploitatie goed doorgronden. Het antwoord was nogal schokkend: hij dacht ongeveer 10%. De jaarvergadering werd opgevolgd met bureaumeetings van Popular en Serious Bureau.

5 juni 2019, Ad Heskes.