Vind
Vind Menu

Wanneer mag je samplen zonder toestemming (en dus zonder te betalen daarvoor!)

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak van de elektronische muziekgroep Kraftwerk. Deze zaak liep al lang en betrof een sample van twee seconden. Twee Duitse muziekproducenten hadden een stukje muziek van twee seconden – een “sample” – van Kraftwerk gebruikt in hun eigen liedje, waarop Kraftwerk beweerde dat hun rechten als producent geschonden werden. Met deze uitspraak komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd.
In het kort komt het erop neer dat je zonder toestemming mag samplen als je de sample voor het oor onherkenbaar maakt en
zo niet als de sample gebruikt wordt in het kader van citaatrecht. Wanneer dat het geval is zal de nationale rechter van geval tot
geval dienen te beoordelen. Zie ook het artikel van Margriet Koedooder in IE Forum: https://www.ie-forum.nl/artikelen/margriet-koedooder-over-de-kraftwerk-zaak

De Kraftwerkzaak zal nu concreet door de Duitse rechter beoordeeld moeten worden of aan de voorwaarden voldaan is
voor het zonder toestemming samplen. Voor de muziekuitgevers blijft het van belang om ongeautoriseerd samplen te blijven opsporen en beoordelen en of zij van mening zijn dat er toestemming gevraagd had moeten worden.